Nieuws & media

Volg hier het laatste meidenvenijn nieuws

week tegen pesten

Kwaliteiten-stickerspel

gratis te bestellen in september 2020

Wil je in de ‘Week Tegen Pesten’ als leerkracht aandacht schenken aan de kwaliteiten van alle leerlingen in jouw groep of klas bestel dan het kwaliteiten-stickerspel. De leerlingen delen elkaar onderling stickers uit met daarop een kwaliteit. Door ze te laten benoemen waarom ze een andere leerling aardig, lief, muzikaal, grappig, creatief etc. vinden raken ze zich meer bewust van de positieve eigenschappen/kwaliteiten van de ander en zal dit bijdragen aan de vorming van een positieve groepsdynamiek. Het kwaliteiten-stickerspel is een onderdeel uit de lessenreeks van de anti-pestmethode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’. Speciaal voor de Week Tegen Pesten 2020 kan het stickervel inclusief instructie gratis worden besteld.

Het kwaliteiten-stickerspel wordt u in de hele maand september 2020, in samenwerking met Stichting School& Veiligheid, gratis aangeboden onder de noemer ‘SAMEN AAN ZET’.

Bestel hier het kwaliteiten-stickerspel

SAMEN AAN ZET
webinar meiden in coronatijd

Na een lange periode van gedwongen thuisquarantaine zijn de meeste scholen weer geopend. Voor de leerlingen eindelijk weer een gelegenheid om hun klasgenoten te ontmoeten. Toch roept deze herstart ook vragen en zorgen op, zoals: hoe zal dit gaan, wat hebben ze allemaal meegemaakt, hoe hebben ze de sociale contacten onderhouden nu dit alleen via de digitale kanalen kon, hoe vormen de groepen zich opnieuw en hoe staat het met het veiligheidsgevoel, niet alleen fysiek (kan ik het virus krijgen), maar ook sociaal (hoe staat het met mijn plek in de groep)?

Van meisjes weten we dat het vormen en onderhouden van sociale relaties een ingewikkeld en gevoelig proces is. Een proces van in- en uitsluiten dat uiterst subtiel is en zich grotendeels afspeelt onder de radar van de volwassenen. De komende periode zouden we daarom kunnen vergelijken met een nieuw begin van het schooljaar, ofwel de ‘Gouden-Corona-Weken’.

In het webinar besteden we aandacht aan hoe jij er als leerkracht en/of ouder een praktische invulling aan kunt geven. Na het volgen ervan weet je op welke manier meisjes relaties aangaan, hoe het daarbij mis kan gaan en hoe je ze hierbij vanuit begrip en mededogen kunt ondersteunen.

Het webinar wordt gepresenteerd door Pierre Pas, senior onderwijsadviseur, mede-ontwikkelaar en trainer van de methode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ en Marieke Martens, kindercoach en tevens trainer van deze methode. Wij wensen u veel kennis en kijkplezier!

Met hartelijke groet, Frank van Bezouw
(mede-ontwikkelaar en interventie-eigenaar van ‘Meidenvenijn is niet fijn!’)

week tegen het pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Doe ook mee met jullie school en zet samen stappen naar een fijne en veilige school. Voor meer informatie en gratis materialen ga je naar de weektegenpesten website van Stichting School & Veiligheid

“Welbevinden op school vraagt om een schoolbrede aanpak, waarbij naast een goed educatieprogramma ook aandacht is voor beleid, signalering van leerlingen met een extra zorgbehoefte en het betrekken van ouders en omgeving. Meidenvenijn is niet fijn! is één van de educatieprogramma’s die heel goed ingezet kan worden als onderdeel van zo’n schoolbrede aanpak”

Mariëlle Bleeker, Gezonde School-adviseur
Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School