The Wish Box

Opleidingsdata 2024

"Welbevinden op school vraagt om een schoolbrede aanpak, waarbij naast een goed educatieprogramma ook aandacht is voor beleid, signalering van leerlingen met een extra zorgbehoefte en het betrekken van ouders en omgeving. Meidenvenijn is niet fijn! is één van de educatieprogramma's die heel goed ingezet kan worden als onderdeel van zo'n schoolbrede aanpak"

Mariëlle Bleeker, Gezonde School-adviseur
Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School