Basispakket Meidenvenijn

Opleiding, materialen en aanvullingen

Als je als school of leerkracht geconfronteerd wordt met pestgedrag onder meisjes, kan dit van negatieve invloed zijn op de onderlinge sfeer en het gevoel van veiligheid van je leerlingen. Je zult merken dat dit meidenvenijn bijzonder lastig aan te pakken is, omdat het zich meestal afspeelt onder de oppervlakte en buiten het zicht van volwassenen.

Krijg je als begeleider de vinger er niet achter? Ook de meisjes onderling hebben vaak niet door wat hun complexe manier van pesten bij de ander teweegbrengt. Daarbij kost het je veel kruim om steeds maar weer die opkomende ‘heidebrandjes’ te moeten blussen. Om begeleiders van scholen en instanties bij te staan in de oplossing van dit hardnekkige probleem, is er het Meidenvenijn Basispakket.

Het Basispakket en de (+) variant

Waar het Basispakket Meidenvenijn is niet fijn! voorheen nog bestond uit enkel een leskoffer met materialen, is dit uitgebreid naar een compleet anti-pestprogramma waarvan digitale lessen, meetinstrumenten en professionalisering van begeleider(s) onderdeel uitmaken. Zo sluiten het nieuw samengestelde basispakket en de plus-variant (+ certificering) aan op de eisen en wensen die het onderwijs stelt aan een volwaardige antipest-interventie.

Aanvullingen op het Basispakket

Het Basispakket Meidenvenijn is niet fijn! kun je aanvullen met: inschrijven van extra deelnemers voor de cursus en certificering of het organiseren van een teamworkshop of ouderbijeenkomst. Heb je te maken met een grote groep of meerdere klassen dan zijn er extra aanvulsets op het basispakket verkrijgbaar.

Dit lespakket gaat goed in op alle onderdelen die met meidenvenijn te maken hebben. De werkboekjes en overige materialen zijn bijzonder aantrekkelijk vormgegeven voor de meiden. De handleiding is helder en er is goed aangegeven wat de begeleider kan zeggen. Knap dat het taalgebruik en de inhoud van de lessen aansluit bij het basis- en voortgezet onderwijs.

Mirjan den Hartog, Leerkracht groep 7

het geeft voldoende handvatten om met de meiden aan de slag te gaan. Ik was op zoek naar een effectieve methode en toepasbare technieken/materialen. Daarin is aan mijn verwachtingen tegemoet gekomen.

Maaike gringhuis, Mentor Vmbo leerjaar 1 en 2
Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School