Opleiding Meidenvenijn

Voor het professionaliseren van begeleiders

De opleiding ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ is een essentieel onderdeel van de de anti-pest methode Meidenvenijn is niet fijn! en is bedoeld voor alle leerkrachten/begeleiders van scholen en instellingen die zich geconfronteerd zien met het typische pestgedrag onder meisjes en de daaruit voortvloeiende negatieve groepsdynamiek willen doorbreken. De complete opleiding bestaat uit twee gedeeltes: een cursusdag en de certificering tot ‘Specialist Meidenvenijn’.

Cursusdag Meidenvenijn

De cursusdag bestaat uit een morgen- en middagdeel. In de morgen wordt na een onderlinge kennismaking ingegaan op het idee achter de methode, de samenstelling van het Basispakket, de achtergrond van pesten in het algemeen en meidenvenijn in het bijzonder. Je leert het gedrag en de groepsdynamiek in meidengroepen te erkennen en herkennen, waarbij de specifieke rollen worden uitgediept. Hierbij ervaar je ook de essentie van de Preventieles. In de middag staat de curatieve aanpak van meidenvenijn centraal. Samen met de andere deelnemers doorloop je de Lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’.

Door de combinatie van theorie en praktische oefeningen krijg je inzicht in de uitgangspunten van de aanpak en ondervind je ‘aan den lijve’ de werking en impact van de oefeningen. We sluiten de dag af met een vooruitblik op de praktische en organisatorische aandachtspunten van de aanpak binnen jouw school of instelling. Je ontvangt een bewijs van deelname waarmee je toegang hebt tot de certificering.

Bij de aanschaf van het Basispakket Meidenvenijn zit een cursusdag voor 1 deelnemer besloten met accreditatie van 9 registeruren voor het dossier op registerleraar.nl
Het Basispakket Meidenvenijn (+) bevat de totale opleiding (inclusief certificaat) voor 1 deelnemer met accreditatie van 52 registeruren. Het is ook mogelijk om je ter oriëntatie in te schrijven voor de cursusdag.

Certificering Meidenvenijn

Het vervolg op de Cursusdag is het certificeringstraject tot ‘Specialist Meidenvenijn’. In dit traject ga je als begeleider in de praktijk aan de slag met Meidenvenijn is niet fijn! en voer je zowel de preventieles als de curatieve lessenreeks uit. Na je je hebt aangemeld voegen we je toe aan een online community en wissel je tussentijdse ervaringen, ‘best practises’ en knelpunten uit met andere gebruikers en reeds opgeleide specialisten. Het traject wordt geëvalueerd en sluit je af door deelname aan de certificeringsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst vindt intervisie plaats tussen de deelnemers en komen de meest aansprekende thema’s uit de evaluatie aan bod. Aan het eind van de bijeenkomst ontvang je het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’.

Aanmeldcriteria Certificering

1

De school of instelling waar de begeleider werkzaam is, en waar de lessen worden gegeven, is in het bezit van de methode Meidenvenijn is niet fijn!.

2

De begeleider heeft de cursusdag ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ gevolgd.

3

De begeleider voert minimaal de Preventieles en de vier curatieve lesblokken uit. Naast het opdoen van theoretische kennis over de methode Meidenvenijn is niet fijn! ontwikkel je je als specialist door zowel de preventieles als de curatieve lessen van het programma uit te voeren in een groep. De Preventieles geef je aan een groep meisjes of aan een mix van jongens en meisjes. Hierbij ga je ervan uit dat er zich geen problemen in de groep afspelen. De curatieve lesblokken geef je alleen aan een groep meisjes waar problemen zijn geconstateerd op het gebied van (ernstig) pestgedrag.

4

De begeleider maakt bij de uitvoering gebruik van het originele lesmateriaal uit de leskoffer van Meidenvenijn is niet fijn! en vult bij een tekort extra materiaal aan (kopiëren en digitaal verspreiden van het meidenvenijnmateriaal is in verband met de veiligheid in de uitvoering en het respecteren van de copyrights niet toegestaan).

5

De begeleider reflecteert op eigen handelen door actieve deelname en het invullen van een digitale eindevaluatie. Vanaf het moment dat je je hebt opgegeven voor het certificeringstraject krijg je toegang tot de online meidenvenijn-community. De informatie die je verstrekt via deze community en evaluatie wordt, naast intervisie-doeleinden, gebruikt door de uitgever en de cursusleider ter verbetering van de methode en voor de keuze van centrale thema’s tijdens de certificeringsbijeenkomst.

6

De begeleider neemt deel aan de certificeringsbijeenkomst. Nadat je alle lessen hebt gegeven, meld je je aan voor de certificeringsbijeenkomst die gepland staat op de helft en aan het eind van elk schoolseizoen. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot het delen van ervaringen met je collega-specialisten in spé. Via intervisie tussen de deelnemers komen de meest aansprekende thema’s uit de evaluatie aan bod komen. Na afloop van deze bijeenkomst van één dagdeel (ochtend, middag of avond), ontvang je het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’. Binnen twee jaar na het behalen van dit certificaat neem je deel aan een ‘opfris’bijeenkomst.

Opleiding Meidenvenijn

Cursusdag + Certificering 
Tijdstraject: 52 uur | Kosten: € 550 pp (excl. btw)
Accreditatie registerleraar: 52 RU | + Certificaat
(Directe inschrijving voor de opleiding is voordeliger dan een gesplitste inschrijving)
Ga voor inschrijven naar de opleidingsdata

Cursusdag Meidenvenijn (deel 1 Opleiding Meidenvenijn)
Tijdsduur: 1 dag | Kosten: € 275 pp (excl. btw) incl. lunch
Accreditatie registerleraar: 9 RU | + Bewijs van deelname
(Een enkele cursusdag kan worden gevolgd ter oriëntatie op de methode)
Ga voor inschrijven naar de opleidingsdata

Certificering Meidenvenijn (deel 2 Opleiding Meidenvenijn)
Tijdstraject: 43 uur | Kosten: € 325 pp (excl. btw)
Accreditatie registerleraar: 52 RU (incl.cursusdag) | + Certificaat
(Deelname aan de certificering is alleen mogelijk na een gevolgde cursusdag)
Ga voor inschrijven naar de opleidingsdata

Geslaagde deelnemers met hun certificaat 'Specialist Meidenvenijn'

Opleidingsdata 2024

Data voor inschrijven opleiding meidenvenijn
Data voor inschrijven opleiding meidenvenijn

Opleiding Incompany?

Het is mogelijk om de Opleiding Meidenvenijn òf Cursusdag Incompany en op eigen locatie te organiseren. neem voor meer informatie contact met ons op!

Ik vond de cursus vrij leerzaam en vond het erg leuk om te werken met het lespakket. Ik merk dat ik in mijn rol als begeleider nog aan het groeien ben, maar die ruimte neem ik en heb ik. Ik hoop dat het steeds natuurlijker zal gaan aanvoelen naarmate ik de lessen vaker uitvoer, de komende jaren. De cursus biedt goede handvatten om te beginnen met de lessen en heb gemerkt dat de leerlingen erg enthousiast reageren op de lessen en de activiteiten erin.

Lisanne Hoogink, Mentor brugklas Havo en Vwo

Volg een training, dan heb je een duidelijker beeld van de methode en kun je veel sneller aan de slag met de handleiding en de lessen. Neem er ruim de tijd voor, een goed gesprek is waardevol, maar duurt vaak ook lang.

Erika Moling, Leerkracht groep 7 en 8

Al tijdens de cursusdag viel op dat het een zeer praktische handleiding is (doeltreffend, concreet, duidelijke uitleg per les, enz.). Dit bleek ook echt na uitvoer van Meidenvenijn. Dit cursusjaar heb ik Meidenvenijn twee keer gegeven, vorig cursusjaar één keer en alle keren is het praktisch uitvoerbaar. Wel vind ik het moeilijk qua tijdsbewaking, maar dat ligt wellicht meer aan mijzelf. Ik voer trouwens geen vijf lessen uit, maar 10 lessen (dus een halve les per keer).

Marianne van Beek, Intern begeleider

Ik ben enthousiast geworden voor deze training. In alle jaren dat ik werkzaam ben in de jeugdhulp heb ik mij meer gespecialiseerd in gedrag omtrent jongens. Nu ben ik mij veel meer bewust geworden van het typische meidengedrag en de onderliggende oorzaken. Bij ons wordt nu standaardmeidenvenijn in het rooster gezet. Elk meisje krijgt deze training aangeboden in haar periode op het OPDC.

Jolanda Vink, Ambulant hulpverlener
Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School