Beroepsonderwijs

Een prettige en sociale leeromgeving

Roddelen, elkaar negeren, vriendjes afpakken, fysiek of verbaal geweld: op elke school komt dit voor. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelingsklimaat aantast. Studenten die gepest worden, kunnen hier jaren later nog last van ondervinden. Meiden pesten vaak mentaal, door roddelen, negeren of uitsluiten. Het komt ook nogal eens voor dat de meiden tot fysiek geweld overgaan. Genoeg redenen dus om dit serieus aan te pakken in het onderwijs en op stageplekken.

De methode Meidenvenijn is niet fijn! helpt je om de rollen en het gedrag van meiden onderling bespreekbaar te maken. Vanuit een veilige setting wordt er gekeken naar de groepsstructuur en naar processen die zich hierin afspelen. De methode reikt handvatten aan om rollen en gedrag te leren herkennen, zodat meiden zich bewust zijn van de diverse meidenrollen in de groep, hun eigen rol en het effect van hun gedrag op anderen. Door in te zetten op kwaliteiten en het ombuigen van negatief naar positief gedrag, is er veel mogelijk. Meiden krijgen inzicht in hun gedrag en er is herkenning.

Meidenvenijn Leskoffer en digitale lessen
Met de lesmaterialen uit de leskoffer, waaronder rollenkaarten en werkboekjes, ga je aan de slag, eventueel in combinatie met de digitale lessen. Afhankelijk van de situatie in de groep, start je óf met de Preventieles, of met de lessenreeks. De Preventieles gaat over typisch meidengedrag. Je gebruikt hiervoor de rollenkaarten en de digitale les. Het doel van deze les is het voorkomen van pestgedrag door het maken van goede (groeps)afspraken. Je geeft deze les aan zowel meiden als jongens. Zorg voor een veilige sfeer en spreek af: ‘Wij lachen elkaar niet uit.’ Aan het eind van de les zet je de afsprakenposter in. Als er sprake is van meidenvenijn in de klas dan zet je de Lessenreeks ‘Van Venijn naar Kwaliteit’ in

lees meer

Bereid je goed voor op de lessenreeks
Vanwege de complexiteit van het ‘onzichtbare’ meidenpestgedrag en het creëren van een veilige omgeving voor de meisjes, nemen de jongens niet deel aan de lessenreeks. Zelf heb je in dit dynamische groepsproces eerder de rol van ‘begeleider’ dan van ‘leider’. Je bent niet de zender maar je haalt juist veel uit de meiden zelf.

Opleiding Meidenvenijn
Voor een goede en zorgvuldige voorbereiding op het geven van de lessen volg je de Opleiding Meidenvenijn. Kijk voor meer informatie bij Over de methode en de Opleiding Meidenvenijn.

Tip geef de les met z’n tweeën. Het is erg fijn als er een observator aanwezig is.

Wat kun je voor ouders betekenen?
Voor ouders is er een speciale webpagina Ouders met algemene adviezen voor ouders over omgaan met pestgedrag. Het verschil tussen pesten en plagen wordt daar bijvoorbeeld benoemd. Er zijn specifiek adviezen voor ouders van gepeste kinderen en voor ouders van kinderen die pesten. Verder vind je op deze pagina tips voor School en ouders: hoe betrek je hen bij de aanpak van meidenvenijn, hoe communiceer je daarover (bijvoorbeeld in een nieuwsbrief en in een 10-minutengesprek) en hoe organiseer je op tactvolle wijze een ouderbijeenkomst. Op de ouderpagina wordt ook benoemd dat wanneer een leerling extra hulp nodig heeft, er in samenspraak met het zorgteam van de school gekeken kan worden naar een op-maat zorgtraject.

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
De jongens kunnen alleen deelnemen aan de preventieles vanwege de veiligheid in de groep meisjes
Wanneer zet ik de preventielessen in?
hier komt het antwoord
Is de lessenreeks ook digitaal?
hier komt het antwoord
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord
hier komt een vraag
hier komt het antwoord

Heb je een goed idee?

Als je een goed idee of tip hebt voor een gezondere sociale omgang tussen de meiden, stuur deze dan naar tips@meidenvenijn.nl
Ook voor andere ideeën staan wij open.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School