Hulporganisaties

Maak samen het verschil

De meidenvenijninformatie op deze pagina is speciaal bestemd voor organisaties met een adviserende of ambulante rol richting scholen, leerlingen en ouders. Daarnaast richten we ons tot opleidingsinstituten omdat studenten informatie over meidenvenijn goed kunnen gebruiken in de latere uitoefening van hun beroep.

Bent u adviseur van een gezondheidsinstituut en staat u scholen bij in het voeren van een integraal gezondheidsbeleid en wat ze eraan kunnen doen als er meidenvenijn heerst?
Bent u consulent of ambulant begeleider van een hulporganisatie en wilt u hulp kunnen bieden aan scholen, leerlingen en ouders waar zich (ernstige) pestproblematiek onder de meisjes voordoet?
Bent u leerkracht aan een opleidingsinstituut en wilt u uw studenten informeren over een methode die pestgedrag onder meisjes aanpakt zodat zij dit in hun bagage hebben voor de (onderwijs)praktijk?
Bent u begeleider van een (jeugd)organisatie die met groepen meisjes werkt waar vaker problemen voorkomen in de onderlinge sociale omgang met elkaar?

Dan gaan we graag vrijblijvend met u of uw organisatie in gesprek om te kijken of de methode Meidenvenijn is niet fijn! een passende oplossing is die aan zou kunnen sluiten bij uw behoefte en vraag. Neem hiervoor contact op met ons meidenvenijn team.

lees meer

Gevolgen van pesten
Kinderen die pesten, leren niet op een sociaal aangepaste manier te onderhandelen met anderen. Daardoor kunnen ze uiteindelijk onaangepaste gedragspatronen ontwikkelen en lopen ze een grotere kans op ernstige problemen in de adolescentie.

Maar ook klasgenoten hebben last van het pesten. De verstoring en afleiding die het pesten veroorzaakt, hinderen het leren. Op dagen waarop niet-betrokken kinderen iemand gepest zien worden, vinden ze school minder leuk. Als pestgedrag niet adequaat aangepakt wordt kunnen kinderen de conclusie trekken dat slachtoffers verdienen wat ze krijgen, dat macht belangrijker is dan rechtvaardigheid en dat volwassenen niet goed voor kinderen zorgen.

Erkende interventie
Meidenvenijn is niet fijn! is een door het RIVM Centrum Gezond Leven erkende interventie, die bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen door (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes aan te pakken. De methode Meidenvenijn is niet fijn! helpt om de specifieke rollen en het gedrag van meiden onderling, bespreekbaar te maken. Vanuit een veilige setting wordt er gekeken naar de groepsstructuur en naar de processen die zich daarin ongemerkt afspelen.

Van negatief naar positief gedrag
De methode reikt handvatten aan om rollen en gedrag te herkennen, zodat meiden zich bewust zijn van de diverse meidenrollen in de groep, hun eigen rol en van het effect van hun gedrag op anderen. Door in te zetten op kwaliteiten en het ombuigen van negatief naar positief gedrag, is er veel mogelijk. Meiden krijgen inzicht in hun eigen gedrag, dat van de ander, en er is herkenning.

Hoe te gebruiken?
Om scholen te adviseren over Meidenvenijn is niet fijn! kunnen adviseurs ervoor kiezen om enkel de Cursusdag te volgen (individueel of met enkele collega’s) Ze krijgen informatie over pestgedrag in het algemeen, meidenvenijn in het bijzonder en inzicht in de werking van het lespakket. Als organisatie zou je er ook voor kunnen kiezen om het hele team in te schrijven voor de Teamworkshop Meidenvenijn. Het geeft je als organisatie in ieder geval genoeg inhoudelijke bagage om scholen en instanties van goed advies te voorzien.

Wilt u als (ambulant) begeleider, coach of consulent aan de slag met Meidenvenijn is niet fijn! en de lessen willen geven, meld je dan aan voor de Opleiding Meidenvenijn. Je neemt deel aan de Cursusdag en volgt daarbij een certificeringstraject (uitvoering in de praktijk) tot ‘Specialist Meidenvenijn’. Met het behaalde certificaat ben je bevoegd om in licentie de lessen te mogen uitvoeren. De school of instantie die u gaat begeleiden zal in het bezit moeten zijn van het Basispakket Meidenvenijn of zal deze vooraf nog moeten bestellen.

Wat kunt u voor ouders betekenen?
Voor ouders is er een speciale webpagina Ouders met algemene adviezen voor ouders over omgaan met pestgedrag. Het verschil tussen pesten en plagen wordt daar bijvoorbeeld benoemd. Er zijn ook specifieke adviezen voor ouders van gepeste kinderen en voor ouders van kinderen die pesten.

Verder vindt u op deze pagina tips voor School en ouders: hoe betrekt u hen bij de aanpak van meidenvenijn, hoe communiceert u daarover en hoe organiseert de school op tactvolle wijze een ouderbijeenkomst. Op de pagina Ouders wordt ook benoemd dat wanneer een kind extra hulp nodig heeft, er in samenspraak met het zorgteam van de school gekeken kan worden naar een op-maat zorgtraject.

Veelgestelde vragen

Kunnen jongens ook aan de meidenvenijnlessen deelnemen?
De jongens kunnen alleen deelnemen aan de preventieles vanwege de veiligheid in de groep meisjes
Wanneer zet ik de preventielessen in?
hier komt een antwoord
Is de lessenreeks ook digitaal?
hier komt een antwoord
Moet ik een opleiding volgen om de lessen te kunnen geven?
hier komt een antwoord
hier komt de vraag
hier komt een antwoord
hier komt de vraag
hier komt een antwoord

Heb je een goed idee?

Heb je een goed idee of tip voor die bij zou kunnen dragen aan een sociaal veilig klimaat, stuur deze dan naar info@meidenvenijn.nl
Ook andere ideeën of tips zijn welkom.

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt maatschappelijke projecten waaronder Meidenvenijn is niet fijn!
Meidenvenijn is niet fijn! is partner van de Gezonde School