Opleidingsdata 2024

Voor begeleiders van Meidenvenijn is niet fijn!

Opleiding Meidenvenijn [op locatie]

De Opleiding Meidenvenijn bestaat uit een Cursusdag en Certificeringstraject tot ‘Specialist Meidenvenijn’. De Cursusdag is de start om inzicht te krijgen in het fenomeen meidenvenijn en de aanzet in het werken met de lesmethode Meidenvenijn is niet fijn! In het Certificeringstraject leer je de methode in praktijk toe te passen om vaardigheden te oefenen die noodzakelijk zijn om pestgedrag onder meisjes op een veilige manier aan te pakken. Tijdens de afsluitende certificerings-bijeenkomst worden eventuele knelpunten door middel van intervisie met andere deelnemers besproken en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Aansluitend ontvang je als deelnemer(s) het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’.

Opleiding Meidenvenijn [online]

Door de coronamaatregelen van het RIVM hebben we voor de deelnemers die liever een cursus meidenvenijn op afstand willen volgen het programma voor dit doel aangepast naar een online interactieve training. Om de inhoud en werkvormen zo goed mogelijk te kunnen realiseren in een online omgeving maken we gebruik van het programma Zoom. Voorafgaand aan de training ontvang je instructies hoe je dit programma kunt installeren en aan welke eisen je apparatuur dient te voldoen. Tevens ontvang je een week voor de training per post een reader, enkele materialen ter ondersteuning en inloggegevens.

De online cursusdag bestaat uit vier tijdsdelen inclusief pauzes. In de ochtend zijn er twee delen van 1,5 uur waarbij de nadruk ligt op pesten in het algemeen en meidenvenijn in het bijzonder. Na een onderlinge kennismaking wordt er ingegaan op de samenstelling van het lespakket en leer je het gedrag en groepsdynamiek in meidengroepen te erkennen en herkennen en zullen specifieke rollen worden uitgediept. Hierbij ervaar je ook de vier fasen van de preventieles.

In de middag zijn er twee delen van 1 uur waarbij de curatieve aanpak van meidenvenijn centraal staat. Samen met de andere deelnemers doorloop je de lessenreeks van de vier lesblokken ‘Van Venijn naar Kwaliteit’. Door een combinatie van theorie, interactie en praktische oefeningen krijg je inzicht in de uitgangspunten van de aanpak.

Schrijf je in op een van de volgende opleidingsdata:

Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
accreditatie lerarenportfolio
Geslaagde deelnemers met hun certificaat 'Specialist Meidenvenijn'

Opleiding Meidenvenijn

De Opleiding Meidenvenijn bestaat uit een Cursusdag en Certificering. Op de Cursusdag informeren we je over het verschil in pesten tussen jongens en meisjes en ervaar je aan de hand van diverse oefeningen de werking van de methode Meidenvenijn is niet fijn!. De Certificering is het vervolg op de Cursusdag en bestaat uit een traject waarbij je de methode in praktijk toepast en zowel de preventieles als de lessenreeks uitvoert. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie ter voorbereiding op de certificeringsbijeenkomst van een halve dag. Op deze dag ontvang je het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’. Voor meer info ga naar Opleiding Meidenvenijn.

logo kinderpostzegels
logo gezonde school