Opleidingsdata 2019

Voor begeleiders van Meidenvenijn is niet fijn!

Opleiding Meidenvenijn

De Opleiding Meidenvenijn bestaat uit een Cursusdag en Certificeringstraject tot ‘Specialist Meidenvenijn’. De Cursusdag is de start om inzicht te krijgen in het fenomeen meidenvenijn en de aanzet in het werken met de lesmethode Meidenvenijn is niet fijn! In het Certificeringstraject leer je de methode in praktijk toe te passen om vaardigheden te oefenen die noodzakelijk zijn om pestgedrag onder meisjes op een veilige manier aan te pakken. Tijdens de afsluitende certificerings-bijeenkomst worden eventuele knelpunten door middel van intervisie met andere deelnemers besproken en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Aansluitend ontvang je als deelnemer(s) het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’.

Kosten: 550 euro per persoon (excl. btw en aanschaf leskoffer)

Schrijf je in op een van de volgende opleidingsdata:

Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Inschrijfdatum opleiding meidenvenijn
Geslaagde deelnemers met hun certificaat 'Specialist Meidenvenijn'

Opleiding Meidenvenijn

De Opleiding Meidenvenijn bestaat uit een Cursusdag en Certificering. Op de Cursusdag informeren we je over het verschil in pesten tussen jongens en meisjes en ervaar je aan de hand van diverse oefeningen de werking van de methode Meidenvenijn is niet fijn!. De Certificering is het vervolg op de Cursusdag en bestaat uit een traject waarbij je de methode in praktijk toepast en zowel de preventieles als de lessenreeks uitvoert. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie ter voorbereiding op de certificeringsbijeenkomst van een halve dag. Op deze dag ontvang je het certificaat ‘Specialist Meidenvenijn’. Voor meer info ga naar Opleiding Meidenvenijn.

logo kinderpostzegels
logo gezonde school